O nas

Jesteśmy młodym, aczkolwiek prężnym i doświadczonym zespołem ludzi, których przde wszytskim łączy pasja robienia czegoś "albo dobrze albo wcale".
 
Firma WYSKOŚCIÓWKA.org to cztery podstawowe gałęzie działalności:
  • Szkolenia - w tym celu w 2015 r uruchomiliśmy nasze nowe centrum szkoleniowe.
  • Przemysłowe prace na wyskości, wraz z całodobowym pogotowiem alpinistycznym. 
  • Sklep ze sprzętem do pracy na wysokości i wspinaczki oraz coroczne przeglądy sprzętu.
  • Efekty kaskaderskie, zabezpieczenia wysokościowe i podwieszenia aktorów w widowiskach, produkcjach filmowych i innych wydarzeniach artystycznych.

WYSOKOŚCIÓWKA.org - wszytsko co związane (z) linami

 
Bezpieczeństwo, zawsze było i będzie dla nas czymś najważniejszym. Dlatego zgodnie z tym czego wymaga od nas Polskie i europejskie prawo, nasi technicy posiadają:
- badania lekarskie do pracy powyżej 3 metrów,
- aktualne szkolenia BHP (wstępne i okresowe), 
- aktualne szkolenia kwalifikacyjne w zakresie pracy metodą dostępu linowego (alpinizmu przemysłowego), IRATA lub OTDL (w systemie stopni),
- aktualne szkolenia kwalifikacyjne w zakresie pracy metodą dostępu budowlanego,
- aktualne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy,
- zestaw sprzętu indywidualnego zgodny z europejskimi i polskimi normami (EN-PN)
 
Idąc dalej za literą prawa, każda wykonywane przez nas zlecenie:
- nadzorowane jest przez tzw. nadzór bezpośredni, czyli zawsze w miejscu pracy wyznaczony jest jej kierownik,
- posiada sporządzony dokument w postaci “oceny ryzyka”, a jeśli jest to wymagane plan “Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” (BIOZ).,
- posiada plan pracy i procedury ratunkowe.
 
Jeżeli to konieczne w miejscu wykonywania zlecenia może być obecny inspektor BHP i/lub ppoż.
Większość z naszych ludzi posiada również kwalifikacje ratownika wysokościowego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz taternika jaskiniowego Polskiego Związku Alpinistycznego.
 
Dodatkowo posiadamy polisę OC na kwotę 1 000 000 zł.
 

WYSOKOŚCIÓWKA.org - wszytsko co związane (z) linami
 
Wróć do strony głównej